Hotarâre înfiintare Liceu

HOTARARE

La sedinta din 24 mai 2016, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Waldorf a hotărât inceperea demersului pentru înființarea liceului în anul școlar 2017-2018. In acest sens sunt de parcurs urmatorii pași:

  1. Colectarea cererilor de intenție adresate copiilor care vor fi in 2017-2018 in clasa a IX-a. – termen 20 oct. 2016
  2. Cuprinderea în bugetul școlii și al Fundației FEPL a fondurilor necesare finalizării sălilor de clasă necesare în acest sens – termen – nov-dec 2016
  3. Începerea negocierilor cu ISJ în acest sens – termen 30 oct. 2016
  4. Intocmirea actelor necesare obținerii acreditarii – termen 30 martie 2017
  5. Solicitarea evaluarii ARACIP – termen 10 februarie 2017 (dupa aprobare plan scolarizare  ISJ)
  6. ARACIP – aprile-mai 2017

Director,

Mariana Grigorovici

Hotărâre înființare liceu

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone